Termin składania PIT 37

Najczęściej składaną deklaracją w Urzędach Skarbowych jest PIT-37, który przeznaczony jest dla podatników osiągających przychody rozliczane za pośrednictwem płatników. PIT-37 najczęściej składają pracownicy. Nie obliczają oni, ani nie odprowadzają samodzielnie zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Obowiązek ten ciąży na ich pracodawcy, płatniku podatku.

termin składania pit 37Terminem, w którym PIT-37 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika, jest ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. W większości przypadków będzie to dzień 30 kwietnia. Jeśli jednak dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, to ostateczny termin złożenia deklaracji PIT-37 w Urzędzie Skarbowym zostanie przesunięty na kolejny dzień roboczy, którym może być dopiero 2 lub 4 maja. Jeśli 2 maja jest również dniem wolnym od pracy, wówczas termin musi zostać przesunięty na dzień 4 maja, jako że 3 maja też jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Deklaracja PIT-37 stwarza możliwość skorzystania z preferencji podatkowych, polegających na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. PIT-37 umożliwia też ujęcie w rozliczeniu ulg i odliczeń podatkowych, przysługujących podatnikowi.

Dodaj komentarz

PROGRAM DO PIT 2013Bezpłatny PROGRAM DO PIT 2013 w prosty sposób wypełnia roczne deklaracji podatkowe, np.: PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38.

Na każdym etapie wypełniania deklaracji program podpowiada jak poprawnie wypełnić dane pole, rozlicza wszystkie ulgi podatkowe, a po wypełnieniu przesyła deklarację do Urzędu Skarbowego.

Do programu dołączona jest instrukcja, dzięki czemu wypełnienie deklaracji podatkowej PIT za rok 2013 jest bardzo łatwe i szybkie.

INFORMACJE O PIT 37