Odliczanie leków w PIT 37

Koszt zakupu leków można odliczyć w deklaracji podatkowej PIT. Jest to możliwe w ramach korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, w której wyodrębnia się ulgę na leki. Prawo do dokonania takiego odliczenia i skorzystania z ulgi na leki mają między innymi podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym na druku PIT-37.

Generalnie, podstawą zastosowania ulgi na leki jest poniesienie kosztów związanych z zakupem lekarstw. Ulga ta jest prosta w zastosowaniu, bowiem dotyczy ona tylko różnicy pomiędzy poniesionymi, udokumentowanymi wydatkami na farmaceutyki w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Odliczanie lekó w PIT 37Prawo do zastosowania w praktyce ulgi na leki mają wyłącznie te osoby, które są osobami niepełnosprawnymi i mają orzeczenie lekarza specjalisty powinności zastosowania określonych leków. Potwierdzeniem takiego zalecenia jest na przykład recepta wypisana przez lekarza czy karta pacjenta, oraz faktura wskazująca na poniesienie przez podatnika wydatku na leki. Warto przy tym powiedzieć, że paragon uzyskany z apteki nie może stanowić podstawy do wykorzystania w praktyce ulgi na leki. Będzie on niewystarczającym dokumentem dla fiskusa, dlatego też pacjent powinien zadbać o wystawienie dla niego faktury na leki przez aptekę.

Rozliczenie ulgi na leki w ramach rozliczenia PIT-37 wymaga wypełnienia dodatkowego załącznika PIT/O i wskazania w nim wysokości ulgi. Dzięki temu można odliczyć ją od dochodu podatnika, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Dodaj komentarz

PROGRAM DO PIT 2013Bezpłatny PROGRAM DO PIT 2013 w prosty sposób wypełnia roczne deklaracji podatkowe, np.: PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38.

Na każdym etapie wypełniania deklaracji program podpowiada jak poprawnie wypełnić dane pole, rozlicza wszystkie ulgi podatkowe, a po wypełnieniu przesyła deklarację do Urzędu Skarbowego.

Do programu dołączona jest instrukcja, dzięki czemu wypełnienie deklaracji podatkowej PIT za rok 2013 jest bardzo łatwe i szybkie.

INFORMACJE O PIT 37