Kwota wolna od podatku

Prawo do korzystania w rocznych zeznaniach podatkowych z tzw. kwoty wolnej od podatku mają wyłącznie ci podatnicy, którzy mają dochody opodatkowane podatkiem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Automatycznie, z kwoty tej nie korzystają podatnicy rozliczający swoje dochody według karty podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Można powiedzieć, że kwota wolna od podatku jest jedną z dostępnych w Polsce w ramach obowiązującego prawa, preferencją podatkową.

kwota wolna od podatkuWypełniając PIT-37 podatnik ma prawo odliczyć od wartości wynagrodzenia kwotę wolną od podatku. Jednocześnie, jeśli w roku podatkowym podatnik osiągnie wynagrodzenie opodatkowane na zasadach ogólnych w wysokości nie wyższej niż 3091 zł, to nie zapłaci on podatku dochodowego od osób fizycznych. Tyle bowiem wynosi kwota wolna od podatku.

Jeśli podatnik rozlicza się na druku PIT-37, oznacza to, że jego dochody są opodatkowane według skali podatkowej i ma on prawo do rozliczenia kwoty wolnej od podatku. Kwotę tą można zastosować w rozliczeniu za dany rok podatkowy tylko jeden raz. Odlicza się ją od podatku, nie zaś od dochodu. Kwota wolna od podatku nie powoduje konieczności zapłacenia za nią podatku PIT.

Dodaj komentarz

PROGRAM DO PIT 2013Bezpłatny PROGRAM DO PIT 2013 w prosty sposób wypełnia roczne deklaracji podatkowe, np.: PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38.

Na każdym etapie wypełniania deklaracji program podpowiada jak poprawnie wypełnić dane pole, rozlicza wszystkie ulgi podatkowe, a po wypełnieniu przesyła deklarację do Urzędu Skarbowego.

Do programu dołączona jest instrukcja, dzięki czemu wypełnienie deklaracji podatkowej PIT za rok 2013 jest bardzo łatwe i szybkie.

INFORMACJE O PIT 37